Välkommen till Rädda Katten!

Vår mission är enkel men kraftfull: att sprida information om katter och katthem samt att hjälpa utsatta katter att få den omsorg och kärlek de förtjänar. Vi tror att varje katt har rätt till ett tryggt och kärleksfullt hem, och vi arbetar outtröttligt för att detta ska bli verklighet.

Vår vision

Vi strävar efter en värld där alla katter lever ett säkert och hälsosamt liv. Genom att sprida kunskap och medvetenhet om katters behov, samt genom att stötta katthem och andra organisationer som arbetar för katters välbefinnande, hoppas vi kunna göra en meningsfull skillnad.

Vad vi gör

Informationsspridning: Vi delar regelbundet artiklar, tips och råd om kattvård, kattens hälsa och beteende samt viktigheten av att adoptera istället för att köpa katter. Vår webbplats är en resurs för kattägare och kattälskare som vill lära sig mer om hur de bäst tar hand om sina fyrbenta vänner.

Stöd till Katthem: Genom att lyfta fram deras arbete och behov hoppas vi kunna bidra till att fler katter får chansen till ett nytt hem.