Bli medlem

Ett sätt att stödja oss och katterna är att bli medlem i föreningen Rädda Katten.
Medlemskapet gäller per kalenderår. Avgiften betalas vid inträde och därefter årligen vid årsskiftet så länge du vill. Om inträdet sker under perioden 1 oktober till 31 december gäller medlemskapet även under påföljande år.

Medlemsavgifter:
Fullt medlemskap: 200 kr
Halvt medlemskap (för unga under 18 år): 75 kr
Familjemedlemskap: 300 kr

Vid årsmötet gäller en röst per fullt medlemskap.
De som har halvt medlemskap har ingen rösträtt. Vid familjemedlemskap gäller en röst per familj.

Medlemsavgiften betalas in på Rädda Kattens plusgiro 302628-3. Glöm inte att skriva namn, postadress och e-postadress samt ange vilken typ av medlemskap du önskar.

Är du intresserad av att bli medlem eller har du frågor om medlemskapet? Kontakta oss på lotta.n62@hotmail.com.

Tack för ditt stöd!